ดูทีวีภายในสถานที่พักอาศัยแบบสบาย ๆ

การเลือกชมหรือดูละครย้อนหลังที่พร้อมที่จะให้สาระบันเทิงดี ๆ แก่เราทุกคน ถือได้ว่าเป็นการสร้างประโยชน์ในรูปแบบส่วนรวม จากการเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดไฟฟ้าในประเภทของทีวีหรือโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี  อย่างน้อยการเลือกชมหรือดูละครย้อนหลังภายในสถานที่พักอาศัย  เราก็อาจจะมีการเปิดทีวีโทรทัศน์เพื่อทำการเลือกชม  แต่ในขณะเดียวกันนั้น  ผู้ที่อยู่รอบข้างเราก็สามารถที่จะร่วมรับชมหรือดูทีวีในครั้งนั้นกับเราได้อีกด้วยเช่นเดียวกัน  เปรียบเสมือนเป็นการรับสาระบันเทิงได้อย่างแบ่งปัน  และได้รับความสุขไปพร้อม ๆ กับคนรอบตัวเรานั่นเอง

             แต่การรับชมหรือ
ดูละครย้อนหลังช่อง3ส่วนใหญ่  อาจจะเป็นการรับชมหรือดูละครย้อนหลังภายในระยะเวลาที่เราเป็นคนกำหนดขึ้นมาเอง  ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้ว  ทางช่องสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ อาจจะมีการคำนวณ พร้อมทั้งมีการคิดค้นรายการประเภทต่าง ๆ และมีการวางแผนเพื่อกำหนดวันและเวลา
หรือแต่ละช่วงที่จำเป็นจะต้องทำการออกอากาศ  เปรียบเสมือนเป็นการคาดคะเนว่าผู้ชมจะสามารถรับชมรายการนี้ได้ในช่วงเวลาไหนมากที่สุด
และรายการประเภทใดควรที่จะอยู่ในช่วงเวลากลางวัน  พร้อมทั้งรายการประเภทไหนที่จะสามารถอยู่ช่วงเวลาอื่น ๆ แล้วเกิดความเหมาะสมที่สุด  


แต่จำนวนผู้ที่จะสามารถทำการเปิดหรือดูละครย้อนหลังในช่วงต่าง ๆ ก็มีผลต่อการวางแผนและปล่อยรายการหรือแม้กระทั่งละครเรื่องต่าง ๆออกมาตามระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่มีการคาดคะเนด้วยเช่นเดียวกัน  ทำให้รายการต่าง ๆ ที่ได้มีการออกอากาศจะสามารถสร้างสาระบันเทิงให้กับผู้ที่ได้รับชมหรือดูละครย้อนหลังในช่วงเวลานั้น ๆ นั่นเอง