ดูทีวีออนไลน์ด้วยความชื่นชอบกับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่

การเลือกชมหรือดูทีวีออนไลน์กับทุก ๆ เว็บไซต์ ถือได้ว่าเป็นข้อดีที่มีจุดเด่นตรงที่สามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เลือกชมหรือดูทีวีออนไลน์เป็นหลัก  และในส่วนนี้เองที่ทำให้เกิดประเด็นกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบไปกับการดูทีวีออนไลน์เสียมากกว่าที่จะกลับไปเลือกชมรายการประเภทต่าง ๆ ผ่านทางโทรทัศน์หรือทีวี แต่การเลือกชมหรือดูทีวีออนไลน์ของแต่ละบุคคล  ก็ยังคงเป็นผลกระทบต่อสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
เลยแม้แต่น้อย  แต่กระแสการดูทีวีออนไลน์ส่วนใหญ่กลับมีผลกระทบต่อผู้ผลิตโทรทัศน์หรือทีวีทุกแบรนด์เลยก็ว่าได้

             อย่างน้อยการเลือกชมหรือดูทีวีออนไลน์ผ่านทางมือถือหรือแม้กระทั่งเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาจจะเป็นอุปสรรคในการซื้อขาย พร้อมทั้งผลิตและวางจำหน่ายเครื่องโทรทัศน์ทุกแบรนด์ และทีวีทุกยี่ห้อเป็นส่วนสำคัญ  เพราะการเลือกซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสาร  ยังคงสามารถสร้างความสะดวกสบายในรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศเข้ามาแทนที่  และด้วยความที่นวัตกรรมใหม่ ๆ เหล่านี้  กลับเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเอื้ออำนวยให้กับกลุ่มคนแทนอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ภายในที่พักอาศัยได้ในระยะเวลาชั่วคราว  อย่าง  โทรทัศน์  ทีวี  และโทรศัพท์บ้าน  พร้อมทั้งอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ อีกหลากหลายชนิดด้วยกัน  ยิ่งถ้าหากในปัจจุบัน  ยังคงมีผู้คนให้กับสนับสนุนไปกับการดูทีวีออนไลน์มากยิ่งขึ้น    ก็ยังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิต พร้อมทั้งซื้อขายสินค้าประเภทโทรทัศน์และทีวีเป็นหลัก

แต่ถึงแม้ว่าการเลือกชมหรือดูทีวีออนไลน์ในกลุ่มคนจะมีจำนวนมากยิ่งขึ้น  และสามารถสร้างผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าประเภทโทรทัศน์
ทีวีได้ไม่มากก็น้อย  แต่ผลกระทบเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ทำให้ผู้ผลิตสินค้าประเภทโทรทัศน์หรือทีวีต้องถดถอยกิจการลงไป