บริการดูทีวีย้อนหลังช่อง 3 และช่องสถานีอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับการให้บริการในการเข้ารับชมหรือดูทีวีย้อนหลังช่อง 3 และช่องอื่น อีกมากมายหลากหลายเว็บไซต์  กลับมีการแบ่งแยกการเข้ารับชมและดูทีวีย้อนหลังออกเป็นช่อง หรือทุก ๆสถานีโทรทัศน์  ที่มีจำนวนผู้เข้ารับชมเป็นจำนวนมาก  เพื่อให้เกิดความง่ายดายต่อการค้นหาและรับชมไปในที่สุด  อย่างน้อยการจัดประเภทของการรับชมหรือดูทีวีย้อนหลังออกเป็นโซน แต่ละเว็บไซต์อาจจะมีการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการดีไซน์จากทางเว็บไซต์นั้น เช่นกันด้วย


             แต่ถึงอย่างไร  รูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ก็ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญแต่อย่างใด  ที่จะทำให้คนเข้าชมและดูทีวีย้อนหลังส่วนใหญ่ต้องเกิดความรำคาญใจไปในที่สุด  อย่างน้อยกระแสการเข้าชมและดูทีวีย้อนหลังช่องต่าง ก็ยังคงสามารถดำเนินไปได้ไกล  และยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมทั่วทั้งประเทศเป็นจำนวนมาก